ؐ ALPO-Japan Latest

Jupiter Image 2015/10/06(UT)
xM,ipv,

K.Horikawa,H.Einaga,K.Ozaki

Kuniaki Horikawa(300mm Newtonian)

_ސ쌧ls  xM[Kuniaki Horikawa:Kanagawa Japan]

Hideo Einaga (300mm Newton)

[Hideo Einaga Kasai-City Hyogo-Prefecture Japan]
ᕺɌ    ipv

Kimikazu Ozaki(440mm Rfd)

[Ki.Ozaki,Sobue Inazawa Aichi JAPAN]
ሤmsc]  

ALPO-Japan Latest Jupiter Section
2015/10/07
2015/10/05